แก้ปัญหาเมนูหายจาก CorelDraw X6 บน Windows 10


สำหรับผู้ที่ประสบปัญหา เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม CorelDraw เวอร์ชัน X4 X5 หรือ X6 บน Windows 10 จะพบเจอปัญหาเมนูต่างๆไม่แสดงผลบนหน้าจอให้เลือกใช้งาน

แก้ไข CorelDraw X6 เมนูหายบน Windows 10

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10 เมื่อติดตั้ง CorelDraw X6 จะประสบปัญหากับการเรียกใช้เมนู ซึ่งเมนูจะหายไป มีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังนี้

วิธีการแก้ไขมีดังนี้

 1. ทำการเลือก Tools >> Customization…
 2. ไปที่เมนู Command Bar แล้วกดปุ่ม new
 3. ทำการตั้งชื่อ Command Bars ที่เพิ่มเข้ามาใหม่
 4. ตรง Default Button Appearance ให้กำหนดเป็น Caption Only
 5. ขั้นตอนต่อไปทำการเลือกเมนู Commands เพื่อกำหนดเมนูให้เมนูใหม่
 6. จากนั้นให้ทำการลากเมนู Files, Edit และอื่นๆจากเมนูเดิมมาใส่ในเมนูใหม่ที่ทำการสร้างขึ้นมา
 7. ทำให้ครบทุกเมนู โดยทำการลากเมาส์มาวางแล้วปล่อย
 8. คลิ๊กขวาที่เมนู Task Bar เก่าเลือกปลดล็อคเมนู Task Bar
 9. ทำการซ่อนเมนูเดิมที่เกิดปัญหาจากชื่อเมนูหาย
 10. ทำการแสดงเมนูใหม่ที่ทำการสร้างไว้
 11. เมนูใหม่จะปรากฏขึ้นมา สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งโดยการกดเมาส์ค้างไว้แล้วย้ายตำแหน่งเมนูใหม่ไปยังตำแหน่งใดๆ ด้วยอยู่ในโหมดปลดล็อคเมนูตามข้อที่ 8
 12. ทำการล็อคเมนูกลับเป็นเหมือนเดิมเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน จะพบกับเมนูที่แสดงข้อมูลของฟังก์ชันครบทุกเมนู