ออกแบบ กล่องไม้ งานตัดเลเซอร์ด้วยโปรแกรม

กล่องไม้ ตัดด้วยเลเซอร์

งานสร้างแม่แบบ กล่องไม้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำได้โดยการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกแม่แบบที่ต้องการ พร้อมกับกำหนดขนาด กว้าง ยาว สูง จำนวนร่องฟันเลื่อยที่ต้องการใช้ประกอบกล่องตามแม่แบบที่กำหนดไว้

การสร้าง กล่องไม้ จากแม่แบบด้วยโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้สร้างแม่แบบ กล่องไม้ สามารถกำหนดขนาดพร้อมความหนาของเนื้อไม้ได้ เพื่อใช้ตัดตามแบบด้วยแสงเลเซอร์นี้มีหลายรูปแบบได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม ขอบโค้ง (Flex) พร้อมออกแบบฝาปิด บานพับ ฝาล็อค และอื่นๆ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสร้างแม่แบบ กล่องไม้

โปรแกรมสร้างแม่แบบกล่องไม้ถูกพัฒนาขึ้นด้วย ภาษาไพทรอน (Python) ซึ่งเป็นซอร์สโค้ด (Source Code) แบบเปิดเผย (Open Source) พัฒนาต่อยอดจากเลเซอร์กิ๊บช้อป เพื่อติดตั้งและเรียกใช้งานได้ง่ายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows OS

วิธีการดาว์นโหลดโปรแกรมออกแบบ กล่องไม้

ให้ผู้ที่สนใจทำการดาว์นโหลดโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่ >>> โปรแกรมสร้าง Template กล่องไม้สำหรับงานตัดเลเซอร์ (395 downloads)

วิธีการติดตั้งโปรแกรมสร้างแม่แบบ กล่องไม้

เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาไพทรอน ดังนั้นต้องทำการติดตั้งภาษาไพทรอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยในขั้นตอนแรกสุดของการติดตั้ง

  1. ทำการดาวน์โหลดภาษาไพทรอนเพื่อทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่ https://www.python.org/downloads/windows/

ดาวน์โหลดไพทรอน กล่องไม้

2. ทำการติดตั้งโปรแกรมภาษาไพทรอนลงบนเครื่อง ทำเครื่องหมายถูกตรงช่อง “Add Python 3.7 to Path”

เลือก add to python to path

3. ทำการแยกไฟล์ box.rar ไว้ที่ c: ของเครื่องคอมพิวเตอร์

แยกไฟล์ rar โปรแกรมแม่แบบสร้าง กล่องไม้

เมื่อแยกไฟล์เสร็จเรียบร้อย ลองเรียกดูข้อมูลในโฟลเดอร์ box จะพบไฟล์ 2 ไฟล์ที่สำคัญในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานส่วนของกราฟิคในการสร้างกล่องข้อมูลคือ

  • cairocffi-1.1.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl
  • pycairo-1.19.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl

ไฟล์กราฟิคสร้างแม่แบบ กล่องไม้

4. ทำการเรียกคำสั่ง cmd ที่ command ของ windows โดยกดปุ่ม Windows+R แล้วพิมพ์คำสั่ง cmd หรือกดปุ่ม Windows ด้านมุมซ้ายล่างของหน้าจอก็ได้เช่นกัน จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการเรียกใช้คำสั่ง command line ของ DOS

cmd typing DOS OS

5. ทำการเข้าไปยังโฟลเดอร์ box ใน Drive C: โดยใช้คำสั่งในรูปแบบของ Dos Command ดังนี้

cd

cd box

เข้าไปที่ box folder

6. ทำการพิมพ์คำสั่ง pip install cairocffi-1.1.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl pycairo-1.19.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl Markdown lxml จากนั้นกด Enter (กรณีที่ระบบแจ้งข้อความ “command pip is not found” อาจจะเป็นเพราะขั้นตอนการติดตั้งภาษาไพทรอนไม่ได้กำหนด Add to Path ของระบบให้ย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นตอนที่ 2)

run pip install สำหรับสร้าง กล่องไม้

7. กลับไปที่โฟลเดอร์ box ใน c:box จากนั้นเรียกใช้งานไฟล์ lasergiftshop box.bat ระบบจะทำการเรียกหน้าต่างของการสร้างไฟล์ กล่อง แม่แบบ

call batch file for creating box8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมสร้างแม่แบบ กล่อง ในรูปแบบต่างๆได้แล้ว

ตัดกล่องไม้ ของขวัญ เลเซอร์

การใช้งานโปรแกรมออกแบบแม่แบบ กล่องไม้

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จในขั้นตอนแรกสุดแล้ว ถัดไปเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างแม่แบบกล่อง โดยต้องเลือกรูปแบบกล่องที่ต้องการ จากนั้นกำหนดค่าความกว้าง สูง และลึก พร้อมกับระบุความหนาของแผ่นไม้หรือวัสดุที่ต้องการสร้างกล่อง มีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วให้ทำการเลือกเมนูสร้างแม่แบบงานกล่อง

เลือกเมนูสร้างแม่แบบ กล่องไม้

Boxes และ Boxes with flex

จากภาพด้านบนเมนู Boxes จะเป็นการสร้างแม่แบบกล่องแบบขอบตรง เชื่อมต่อด้วยจิ๊กซอว์แบบฟันเลื่อย ส่วนเมนู Boxes with flex เป็นการสร้างแม่แบบกล่องแบบขอบโค้ง ด้วยการยิงแสงเลเซอร์แนวตรงแบบหลายช่วงทำให้สามารถดัดขอบไม้ได้ ตัวอย่างกระปุกออมสินกล่องไม้แบบขอบโค้ง

ความแตกต่าง กล่องไม้ แบบขอบตัดและขอบโค้ง

2. ตัวอย่างงานสร้างแม่แบบ กล่องไม้ ให้ทำการเลือกเมนูสร้างแม่แบบกล่อง Boxes >> Integrated Hinge Box เพื่อสร้างแม่แบบกล่องที่มีฝาเปิดปิด ยึดประกอบกล่องด้วยฟันเลื่อยแบบจิ๊กซอว์

สร้างแม่แบบ กล่องไม้ แบบฝาเปิดปิด

ผลลัพธ์ของการสร้างกล่องไม้แบบ Integrated Hinge Box เป็นดังนี้

ตัวอย่าง กล่องไม้ integrated hinge box3. กำหนดขนาดส่วนต่างๆของแม่แบบเพื่อใช้สร้างกล่องตามที่ต้องการ โดยมีเมนูให้เลือกใช้งานดังนี้

เมนูกำหนดขนาดแม่แบบ กล่องไม้ มิติต่างๆ

  • Settings for Finger Joints สำหรับกำหนดขนาดของจิ๊กซอว์ที่ใช้เชื่อมต่อกัน
  • Settings for Chest Hinges สำหรับกำหนดขนาดของห่วงบานพับกล่อง
  • IntegratedHingeBox Settings กำหนดมิติ กว้าง x ยาว x สูง ฝาและตัวกล่อง

4. เมื่อกำหนดขนาดต่างๆของตัวกล่องเรียบร้อยแล้วเช่นต้องการ ขนาดกล่องที่มีด้านต่างๆดังนี้

กำหนดขนาดต่างๆของ กล่องไม้ เพื่อสร้างไฟล์แม่แบบ

การกำหนดมิติต่างๆของ กล่องไม้

หมายเลข 1: ด้านกว้าง = 5 cm
หมายเลข 2: ด้านลึก = 6.5 cm
หมายเลข 3: ด้านสูง = 8 cm
หมายเลข 4: ฝาปิดสูง = 2.5 cm
หมายเลข 5: ความหนาแผ่นไม้ = 0.25 cm

5. จากนั้นทำการเลือกรูปแบบ นามสกุลไฟล์ที่จะบันทึกในรูปแบบของ svg แล้วทำการกดปุ่ม Generate จะได้แม่แบบงานกล่อง พร้อมตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ต่อไป

บันทึกไฟล์ svg แม่แบบ กล่องไม้
การบันทึกไฟล์แม่แบบ กล่องไม้

การตัดกล่องไม้ด้วยเลเซอร์จากแม่แบบ

สำหรับพื้นฐานงานตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ สามารถอ่านได้จากที่นี่ครับ ขั้นตอนแรกสุดหลังจากเปิดโปรแกรม Coreldraw x6 ขึ้นมาแล้วให้ทำการไปที่ Files>>Import… จากนั้นทำการเลือกไฟล์ svg ที่ได้ทำการบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อทำการ import ไฟล์ svg แม่แบบกล่องเข้ามาใน Coreldraw x6 ให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกเมนู Ungroup All เพื่อแยกส่วนของวัตถุแม่แบบกล่องออกจากกัน

๊แยกกลุ่มวัตถุใน CorelDraw x6 ไฟล์แม่แบบ กล่องไม้

เนื่องจากไฟล์ svg ที่บันทึกไว้ เมื่อ import เข้าสู่ Coreldraw แล้วไฟล์แม่แบบจะเรียงวัตถุแม่แบบกล่องด้านต่างๆในแนวตั้ง จึงต้องทำการจัดเรียงใหม่กรณีที่ต้องการตัดชิ้นงานจากแผ่นไม้ในครั้งเดียว

เลือกเมนู Cutting เพื่อตัดตามแบบ กล่องไม้

จากนั้นทำการกำหนดความเร็วของการเดินหัวยิงเลเซอร์ เพื่อทำการตัดชิ้นงาน ด้วยเครื่องที่ใช้สาธิตนี้หลอดเลเซอร์ขนาด 60w กำหนดความเร็วเท่ากับ 10 mm/s และความแรงของไฟเลเซอร์อยู่ที่ 42% ซึ่งเกิดจากการสังเกต ด้วยพารามิเตอร์ดังกล่าวไม้ MDF หนา 2.5 mm จะตัดขาดในรอบเดียวเท่านั้น

กำหนดความเร็วหัวตัดเลเซอร์ กล่องไม้

กำหนดเปอร์เซนต์ความแรงของการยิงแสงเลเซอร์ จากขนาดหลอด 60 วัตต์ (Watt) คิดเป็นอัตราส่วนที่ 42% จาก 60 วัตต์ 

set power of laser machine

วางแผ่นไม้บนพื้นที่ตัดชิ้นงานบนเครื่องเลเซอร์ จากนั้นกดปุ่มเริ่มต้น (Start) เพื่อเดินหัวยิงแสงเลเซอร์ ในการทำงานแบบ Cutting Mode จะเป็นการเดินหัวตัดลำแสงเลเซอร์ตามเส้นขอบเพื่อตัดชิ้นงาน ตามโครงร่างแบบที่ได้กำหนดไว้

ตัด กล่องไม้ ตามแม่แบบด้วยเครื่องเลเซอร์

การประกอบ กล่องไม้

ขั้นตอนสุดท้ายของการตัดกล่องไม้ด้วยเครื่องเลเซอร์ ขอบของด้านกล่องต่างๆจะเป็นฟันเลื่อยแบบจิ๊กซอว์ที่กำหนดตามความหนาของแผ่นไม้ที่ 2.5 mm ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณขนาดให้มีความแน่นพอดี งานประกอบจึงใช้เพียงค้อนตอกขอบเบาๆ โดยไม่ต้องใช้กาวช่วยแต่อย่างใด

ประกอบ กล่องไม้

เริ่มจากประกอบตัวกล่องแต่ละด้าน จากนั้นประกอบฝาปิด และตามด้วยห่วงคล้องฝาเปิดปิดเป็นขั้นตอนสุดท้าย

success Integrated Hinge Box

มาถึงขั้นตอนนี้ทำให้ได้กล่องไม้น่ารักๆ พร้อมยิงลวดลายต้องแต่งหน้ากล่อง ปรับเป็นกล่อง ของขวัญวันเกิด ก็ดูเก๋ไก๋ไม่เบา ไม่ซ้ำแบบใครเลยทีเดียวครับ แล้วพบกันในเรื่องต่อไปขอบคุณครับ