เทคนิคการยิงแสงเลเซอร์และตัดชิ้นงาน CNC

” สำหรับผู้เริ่มต้นสามารถศึกษาเทคนิคการสร้างของขวัญ จากเครื่องยิงแสงเลเซอร์
การแกะสลักตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC ได้จากบทความเหล่านี้ได้เลยครับ “