ขั้นตอนสั่งซื้อของขวัญ

เลขที่บัญชีสำหรับชำระเงิน

  ธนาคารเลขบัญชีสาขาประเภทบัญชีชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย240-2-58781-7ตากออมทรัพย์ทิพวรรณ์ สุมนพันธุ์
ธนาคารกรุงไทย603-0-00894-3ตากออมทรัพย์ทิพวรรณ์ สุมนพันธุ์