สร้างของขวัญนาฬิกาไม้ ยิงเลเซอร์


นาฬิกาไม้ยิงเลเซอร์ภาพเหมือนของขวัญสุดพิเศษ ออกแบบโดยการแปลงไฟล์ภาพสีทั่วไป เพื่อให้เครื่องเลเซอร์สามารถมองเห็นจุดที่ต้องทำการยิงแสงเลเซอร์ (สีดำ) และจุดที่ไม่ต้องยิง (สีขาว) และการตัดชิ้นงานเนื้อไม้ด้วยเครื่อง CNC

วิธีการสร้างนาฬิกาไม้ยิงเลเซอร์ภาพเหมือน

การเตรียมข้อมูลไฟล์ภาพสี

การเตรียมไฟล์ภาพสี เพื่อให้เครื่องยิงเลเซอร์มองเห็นตำแหน่งที่ต้องปล่อยแสงเลเซอร์ และการใช้งานเครื่อง CNC เพื่อเซาะร่องเนื้อไม้สำหรับวางเครื่องนาฬิกาไว้ภายใน

ทำการแปลงไฟล์ภาพสีเป็นภาพขาวดำ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งภาพทั่วไป ทำการแปลงไฟล์ภาพสีเป็นภาพขาวดำ เพื่อให้เครื่องยิงเลเซอร์แปลความหมายจุดสีดำคือจุดที่ต้องยิงแสงเลเซอร์

ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพราะถ้าเป็นภาพสี จุดพิกเซลต่างๆจะเป็นสีทำให้เครื่องยิงเลเซอร์แปลความหมายจุดที่ต้องทำการยิงแสงเลเซอร์ไม่ได้

ออกแบบนาฬิกาภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Coreldraw

ทำการเปิดโปรแกรม Coreldraw จากนั้นเลือกเมนู File >> import.. ทำการเลือกไฟล์รูปภาพที่ผ่านขั้นตอนการแปลงเป็นสีขาวดำเข้าสู่พื้นที่การออกแบบ

ทำการออกแบบเรือนนาฬิกาบน Coreldraw จากนั้นกำหนด Layout ต่างๆนำไฟล์ภาพเหมือนไปวางในตำแหน่งเรือนนาฬิกาที่ออกแบบไว้

ขั้นตอนต่อไปให้ทำการลบข้อมูลส่วนของภาพที่ทับซ้อนกับเรือนนาฬิกาทิ้งไป โดยกำหนดส่วนของ Contour tool เพื่อให้บริเวณขอบของตัวเลขเรือนนาฬิกาหนากว่าปกติ

จากนั้นทำการเลือกขอบนอกเพื่อให้ขยายขนาดออกไปในรูปแบบของ Outside contour

นำขอบนอกที่ทำการขยายขนาดไป Trim กับไฟล์รูปภาพจริง

ไฟล์ภาพจริงจะถูกลบทับจากตัวเลขเรือนนาฬิกา ทำให้ภาพไม่ทับซ้อนกัน

ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบ ทำการพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการยิงเลเซอร์ บนเรือนนาฬิกา

 

การตัดเซาะร่องเรือนนาฬิกา

เดินหัวดอกกัดเซาะร่องเรือนนาฬิกา

เมื่อกำหนดตำแหน่งหัวดอกกัดตรงจุดที่ต้องการแล้ว จากรหัส G-Code และ M-code ที่ได้ให้ทำการกดปุ่ม Start บนโปรแกรม Mach3 แล้วรอจนหัวกัดเดินเซาะร่องนาฬิกาพร้อมเจาะรูให้เสร็จเรียบร้อย

ทำการเซาะร่องฐานไม้วางเรือนนาฬิกา

ทำการยึดแท่นไม้บนฐานเจาะเครื่อง CNC จากนั้นเดินหัวดอกกัด ตามรหัส G-Code และ M-Code ที่ควบคุมผ่านโปรแกรม Mach3 เพื่อตัดชิ้นงานฐานวางตัวนาฬิกาไม้

นำตัวเรือนนาฬิกา พร้อมกับฐานไม้ที่ทำการเซาะร่องเสร็จเรียบร้อยผ่านเครื่อง CNC ควบคุมงานตัดด้วยโปรแกรม Mach3 แล้วมาประกอบกัน

ตัด-เจาะชิ้นงานเนื้อไม้ด้วยเครื่อง CNC

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเตรียมงานเนื้อไม้ด้วยเครื่อง CNC ซึ่งออกแบบตัวเรือนนาฬิกา ขนาดของรูที่ต้องการเจาะบนโปรแกรม ArtCAM

เมื่อออกแบบเรือนนาฬิกาบนโปรแกรม ArtCAM เรียบร้อยแล้วทำการแปลงไฟล์ข้อมูลดังกล่าวให้เป็น รหัส G-Code และ M-Code เพื่อควบคุมการเดินหัวดอกกัดผ่านโปรแกรม Mach3

ทำยึดชิ้นงานบนเครื่อง CNC กำหนดหัวดอกกัดบนตำแหน่งที่ต้องการเจาะร่องนาฬิกา

นำเรือนนาฬิกาไม้ที่ตัดแล้วไปยิงเลเซอร์

เมื่อได้เรือนนาฬิกาไม้ที่ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากไฟล์ภาพที่ออกแบบไว้บนโปรแกรม Coreldraw ให้ทำการกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน และความแรง % ของแสงเลเซอร์ที่เหมาะสมจากนั้นทำการยิงแสงเลเซอร์บนเนื้อไม้

ทำการตัดเข็มนาฬิกาไม้ด้วยเครื่องเลเซอร์

ออกแบบเข็มนาฬิกาไม้ชั่วโมงเข็มสั้น และนาทีเข็มยาว เพราะตำแหน่งเจาะรูปลายเข็มทั้ง 2 ชิ้นให้เรียบร้อย วางแผ่นไม้บนเครื่องตัดเลเซอร์ จากนั้นเดินเครื่องยิงแสงเลเซอร์ผ่านโปรแกรม Coreldraw

ผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องตัดเข็มนาฬิกาไม้ด้วยเครื่องยิงเลเซอร์

ประกอบตัวเรือนนาฬิกาไม้เข้ากับเข็มและเครื่องนาฬิกา

ขั้นตอนสุดท้ายทำการประกอบตัวเครื่องนาฬิกาเข้ากับเรือนนาฬิกาไม้ ยึดเข็มไม้ต่างๆพร้อมขันน็อตให้แน่น

ผลลัพธ์ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อประกอบอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว