การทำงานของเครื่องยิงเลเซอร์แรงไฟขนาด 80w

เทคนิคการสร้างชิ้นงาน

การใช้งานเครื่องเลเซอร์ และเครื่องแกะสลัก CNC หลักการออกแบบการทำงานไฟล์โปรแกรม

หลักการใช้งานเครื่อง เทคนิคการออกแบบ

วัสดุที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องยิงเลเซอร์ร่วมกับงานแกะสลัก CNC

พื้นผิววัสดุที่สามารถนำมาใช้งานได้กับเครื่องยิงเลเซอร์ ร่วมกับการแกะสลักด้วยเครื่อง CNC เพื่อสร้างของขวัญในรูปแบบต่างๆ

ของขวัญจากงานยิงแสง เลเซอร์ ร่วมกับการแกะสลักด้วยเครื่อง CNC

ของขวัญแฮนด์เมดในรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคของการใช้งานเครื่องยิงแสงเลเซอร์ร่วมกับการกัด/แกะสลักด้วยเครื่อง CNC 

  • ยิงแสงเลเซอร์ภาพเหมือนลงบนแผ่นไม้ อะคริลิค
  • สร้างกล่องไม้ในรูปแบบของฟันเลื่อยจิ๊กซอว์ (JIGSAW)
  • งานตัดชิ้นงานจากรูปแบบไฟล์บนโปรแกรม Coreldraw
การออกแบบงานตัด

ตัวอย่างผลงานของเรา

การแกะสลักด้วยเครื่องเลเซอร์และ CNC

ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Coreldraw

โปรแกรม Coreldraw

โปรแกรมที่ใช้ออกแบบงานทางด้านกราฟิก

งานแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

งานตัดด้วยเครื่อง CNC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

เกี่ยวกับเรา

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me! Click me!

สินค้าแนะนำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me! Click me!

ตัวอย่างลูกค้า

ลูกค้าคนที่1

สุนัขเลเซอร์

ลูกค้าคนที่2

ลูกค้าคนที่3

ปกสมุดไม้

ลูกค้าคนที่4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ปกสมุดไม้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

สุนัขเลเซอร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.